Scroll to Content

Wymagane dokumenty


Jeśli chcesz wędkować zgodnie z przepisami Polskiego Związku Wędkarskiego musisz posiadać następujące dokumenty:

 • Chcę wyrobić kartę wędkarską.

  Karta wędkarska jest wymagana, żeby łowić na polskich wodach. Jest to dokument ważny dożywotnio.
WYBIERZ

 • Posiadam kartę wędkarską,
 • Chcę wyrobić legitymację członkowską PZW.

  Posiadanie samej karty wędkarskiej nie uprawnia do połowu na wodach PZW.
WYBIERZ

 • Posiadam kartę wędkarską oraz legitymację członkowską,
 • Chcę opłacić składki za bieżący rok kalendarzowy.
WYBIERZ
http://oplatypzw.pl/wp-content/uploads/2018/04/1-2500x700.jpg

Jak wyrobić kartę wędkarską?

 • Na początku należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł na konto PZW w którego wodach będziesz wędkować. Dane muszą się zgadzać z danymi podanymi na stronie okręgu PZW , który Cię interesuje.

  NAZWA
  WOJEWÓDZTWO
  MIASTO
  ADRES
  KOD
  KONTAKT
  KONTO BANKOWE
  NIP
 • Po wykonaniu przelewu należy udać się do siedziby najbliższego koła wędkarskiego wraz z potwierdzeniem przelewu, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu na kartę wędkarską.
 • Forma egzaminu na kartę wędkarską to test jednokrotnego wyboru, składający się z 10 pytań.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują Państwo zaświadczanie o zdanym egzaminie z którym udają się Państwo do odpowiedniego urzędu. Poza zaświadczeniem w urzędzie pobierana jest również opłata w wysokości 10 pln i zdjęcie w formacie 30x35 mm. Z reguły urzędami jakie zajmują się wyrabianiem kart są urzędy miasta (w przypadku dużych miast) lub starostwa powiatowe.
 • Po przekazaniu wniosku na kartę wędkarską czas oczekiwania na odbiór karty wędkarskiej to około 2-3 dni roboczych.

Przykład przelewu

http://oplatypzw.pl/wp-content/uploads/2018/04/WZOR-601x391.png

Jak wyrobić legitymację członkowską PZW?

 • W sytuacji, braku legitymacji PZW, należy zgłosić się do najbliższego koła wędkarskiego, które ma obowiązek wystawić legitymację członkowską PZW.
 • Do wystawienia legitymacji niezbędna jest karta wędkarska oraz zdjęcie w formacie 30x35 mm.
 • Opłata za wyrobienie legitymacji PZW wynosi 5 zł.

Jak wykupić składki PZW na bieżący rok kalendarzowy?

 • W przypadku braku zezwolenia na bieżący rok kalendarzowy należy udać się do najbliższego koła wędkarskiego lub koła w którym w poprzednich latach opłacaliśmy składki.
 • Osoba pierwszy raz wykupująca zezwolenie uiszcza opłatę wpisową w wysokości 25 zł.
http://oplatypzw.pl/wp-content/uploads/2018/04/3-2500x700.jpg

Wysokość składki członkowskiej

w 2019 r.

Treść

Wysokość składki [zł]

Składka członkowska
100,-
Składka członkowska ulgowa 50%
 • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • Mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
 • Kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
50,-
Składka członkowska ulgowa 75%
 • Członkowie uczestnicy do lat 16
 • Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
Wpisowe
 • Członka zwyczajnego PZW
 • Członka uczestnika PZW
25,-
0,-
Legitymacja członkowska
5,-

Uwaga:

 • Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską
 • Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

Składki pełne - wszystkie wody

na ochronę i zagospodarowanie wód

Profil członka PZW

Wysokość składki [zł]

Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku, bez uprawnień do zniżek.
239,-
 • Renciści: mężczyźni do 65 lat, kobiety do lat 60
 • Niepełnosprawni, na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność
179,-
 • Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat
 • Mężczyźni od 65 roku życia
 • Kobiety od 60 roku życia
 • Odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW
 • W ramach porozumienia, członkowie okręgu, którzy wnieśli składki w okręgu macierzystym
120,-
 • Osoby od 75 roku życia
 • Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
65,-
Aktywni strażnicy SSR Okręgu, (lista OKOW zatwierdzona uchwałą przez ZO).
5,-
W ramach porozumienia, członkowie Okręgu PZW w Bydgoszczy, którzy wnieśli składki na ochronę i zagospodarowanie wód w okręgu macierzystym.
40,-
Członek, uczestnik (do lat 16) - na wszystkie wody PZW w kraju.
10,-

Składki niepełne - wody nizinne okręgu

na ochronę i zagospodarowanie wód

Profil członka PZW

Wysokość składki [zł]

Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku, bez uprawnień do zniżek.
161,-
 • Renciści: mężczyźni do 65 lat, kobiety do lat 60
 • Niepełnosprawni, na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność
120,-
 • Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat
 • Mężczyźni od 65 roku życia
 • Kobiety od 60 roku życia
 • Odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW
 • W ramach porozumienia, członkowie okręgu, którzy wnieśli składki w okręgu macierzystym
81,-
W ramach porozumienia, członkowie Okręgu PZW w Elblągu, którzy wnieśli składki na ochronę i zagospodarowanie wód w okręgu macierzystym.
50,-
 • Osoby od 75 roku życia
 • Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
46,-