Scroll to Content

Wymagane dokumenty


Jeśli chcesz wędkować zgodnie z przepisami Polskiego Związku Wędkarskiego musisz posiadać następujące dokumenty:

 • Chcę wyrobić kartę wędkarską.

  Karta wędkarska jest wymagana, żeby łowić na polskich wodach. Jest to dokument ważny dożywotnio.
  WYBIERZ

  • Posiadam kartę wędkarską,
  • Chcę wyrobić legitymację członkowską PZW.

   Posiadanie samej karty wędkarskiej nie uprawnia do połowu na wodach PZW.
   WYBIERZ

   • Posiadam kartę wędkarską oraz legitymację członkowską,
   • Chcę opłacić składki za bieżący rok kalendarzowy.
    WYBIERZ
    http://oplatypzw.pl/wp-content/uploads/2018/04/1-2500x700.jpg

    Jak wyrobić kartę wędkarską?

    • Na początku należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł na konto PZW w którego wodach będziesz wędkować. Dane muszą się zgadzać z danymi podanymi na stronie okręgu PZW , który Cię interesuje.

     NAZWA
     WOJEWÓDZTWO
     MIASTO
     ADRES
     KOD
     KONTAKT
     KONTO BANKOWE
     NIP
    • Po wykonaniu przelewu należy udać się do siedziby najbliższego koła wędkarskiego wraz z potwierdzeniem przelewu, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu na kartę wędkarską.
    • Forma egzaminu na kartę wędkarską to test jednokrotnego wyboru, składający się z 10 pytań.
    • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują Państwo zaświadczanie o zdanym egzaminie z którym udają się Państwo do odpowiedniego urzędu. Poza zaświadczeniem w urzędzie pobierana jest również opłata w wysokości 10 pln i zdjęcie w formacie 30x35 mm. Z reguły urzędami jakie zajmują się wyrabianiem kart są urzędy miasta (w przypadku dużych miast) lub starostwa powiatowe.
    • Po przekazaniu wniosku na kartę wędkarską czas oczekiwania na odbiór karty wędkarskiej to około 2-3 dni roboczych.

    Przykład przelewu

    http://oplatypzw.pl/wp-content/uploads/2018/04/WZOR-601x391.png

    Jak wyrobić legitymację członkowską PZW?

    • W sytuacji, braku legitymacji PZW, należy zgłosić się do najbliższego koła wędkarskiego, które ma obowiązek wystawić legitymację członkowską PZW.
    • Do wystawienia legitymacji niezbędna jest karta wędkarska oraz zdjęcie w formacie 30x35 mm.
    • Opłata za wyrobienie legitymacji PZW wynosi 5 zł.

    Jak wykupić składki PZW na bieżący rok kalendarzowy?

    • W przypadku braku zezwolenia na bieżący rok kalendarzowy należy udać się do najbliższego koła wędkarskiego lub koła w którym w poprzednich latach opłacaliśmy składki.
    • Osoba pierwszy raz wykupująca zezwolenie uiszcza opłatę wpisową w wysokości 25 zł.
    http://oplatypzw.pl/wp-content/uploads/2018/04/3-2500x700.jpg

    Wysokość składki członkowskiej

    cennik obowiązuje we wszystkich okręgach w Polsce

    Treść

    Wysokość składki [zł]

    Składka członkowska
    100
    Składka członkowska ulgowa 50%
    • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
    • Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
    • Mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
    • Kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
    50
    Składka członkowska ulgowa 75%
    • Członkowie uczestnicy do lat 16
    • Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
    25
    Wpisowe
    • Członka zwyczajnego PZW
    • Członka uczestnika PZW
    25
    0-25
    Legitymacja członkowska
    5

    Uwaga:

    • Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską
    • Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW
    • Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w podanych granicach)

    Składki pełne - wszystkie wody

    cennik PZW Gdańsk

    Profil członka PZW

    Wysokość składki [zł]

    Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku, bez uprawnień do zniżek.
    259
    • Renciści: mężczyźni do 65 lat, kobiety do lat 60
    • Niepełnosprawni, na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność
    195
    • Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat
    • Mężczyźni od 65 roku życia
    • Kobiety od 60 roku życia
    • Odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW
    • W ramach porozumienia, członkowie okręgu, którzy wnieśli składki w okręgu macierzystym
    130
    • Osoby od 75 roku życia
    • Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
    70
    Aktywni strażnicy SSR Okręgu, (lista OKOW zatwierdzona uchwałą przez ZO).
    5
    W ramach porozumienia, członkowie Okręgu PZW w Bydgoszczy, którzy wnieśli składki na ochronę i zagospodarowanie wód w okręgu macierzystym.
    40
    Członek, uczestnik (do lat 16) - na wszystkie wody PZW w kraju.
    10

    Składki niepełne - wody nizinne okręgu

    cennik PZW Gdańsk

    Profil członka PZW

    Wysokość składki [zł]

    Członkowie Okręgu PZW w Gdańsku, bez uprawnień do zniżek.
    176
    • Renciści: mężczyźni do 65 lat, kobiety do lat 60
    • Niepełnosprawni, na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność
    132
    • Młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat
    • Mężczyźni od 65 roku życia
    • Kobiety od 60 roku życia
    • Odznaczeni Srebrną lub Złotą Odznaką PZW
    • W ramach porozumienia, członkowie okręgu, którzy wnieśli składki w okręgu macierzystym
    88
    W ramach porozumienia, członkowie Okręgu PZW w Elblągu, którzy wnieśli składki na ochronę i zagospodarowanie wód w okręgu macierzystym.
    50
    • Osoby od 75 roku życia
    • Odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
    50