Scroll to Content

Co jeśli...

I. Nie posiadam karty wędkarskiej. II. Posiadam kartę wędkarską, ale nie posiadam legitymacji członkowskiej PZW i zezwolenia na bieżący rok kalendarzowy (posiadanie samej karty wędkarskiej nie uprawnia do połowu na wodach PZW). III. Posiadam kartę wędkarską oraz legitymację, chciałbym opłacić składki za bieżący rok kalendarzowy

1. Jak wyrobić kartę wędkarską?

Co jeśli...

I. Nie posiadam karty wędkarskiej. II. Posiadam kartę wędkarską, ale nie posiadam legitymacji członkowskiej PZW i zezwolenia na bieżący rok kalendarzowy (posiadanie samej karty wędkarskiej nie uprawnia do połowu na wodach PZW). III. Posiadam kartę wędkarską oraz legitymację, chciałbym opłacić składki za bieżący rok kalendarzowy

1. Jak wyrobić kartę wędkarską?