Białystok

NAZWAOkręg PZW w Białymstoku
WOJEWÓDZTWOPodlaskie
MIEJSCOWOŚĆBiałystok
ADRESJurowiecka 33
KOD15-101
KONTAKT+48 85 675 25 26
+48 85 675 25 56
pzwzobial@wp.pl
www.bialystok.pzw.org.pl
KONTO BANKOWEPEKAO SA O/Białystok
46 1240 5211 1111 0010 4268 2254