Bielsko-Biała

NAZWAOkręg PZW  w Bielsku-Białej
WOJEWÓDZTWOŚląskie
MIEJSCOWOŚĆBielsko-Biała
ADRESŻywiecka 11
KOD43-300
KONTAKT+48 33 816 20 92
pzw_bielsko@op.pl
www.pzwbielsko.pl
NIP937-10-42-227
KONTO BANKOWEING Bank Śląski SA O/Bielsko Biała
17 1050 1070 1000 0001 0004 2308