Chełm

NAZWAOkręg PZW w Chełmie
WOJEWÓDZTWOLubelskie
MIEJSCOWOŚĆChełm
ADRESKs. St. Brzóski 21
KOD22-100
KONTAKT+48 82 563 08 22
+48 82 563 08 22 – faks
506 154 502 – biuro ZO
503 015 864 – ochrona wód
zopzwchelm@poczta.onet.pl
NIP563-106 -60-92
KONTO BANKOWEPEKAO SA I O/Chełm
72 1240 2223 1111 0000 3577 0071