Częstochowa

NAZWAOkręg PZW w Częstochowie
WOJEWÓDZTWO
Śląskie
MIEJSCOWOŚĆCzęstochowa
ADRESWładysława Jagiełły 63
KOD42-202
KONTAKT+48 34 360 53 13
+48 34 360 52 00
pzwzoczwa@pnet.pl
www.czestochowa.pzw.pl
NIP949-00-06-746
KONTO BANKOWEPEKAO SA I O/Częstochowa
79 1240 1213 1111 0010 6436 5081