Gdańsk

NAZWAOkręg PZW w Gdańsku
WOJEWÓDZTWOPomorskie
MIEJSCOWOŚĆGdańsk
ADRESRajska 2
KOD80-850
KONTAKT+48 58 301 48 86
+48 58 301 01 41 – faks
+48 58 301 11 71 – zezwolenia i składki
pzw@ima.pl
www.pzw.gda.pl
NIP583-105-42-25
KONTO BANKOWEBank Millennium SA O/Gdańsk
96 1160 2202 0000 0000 6188 9538