Kraków

NAZWAOkręg PZW w Krakowie
WOJEWÓDZTWOMałopolskie
MIEJSCOWOŚĆKraków
ADRESBulwarowa 43
KOD31-751
KONTAKT+48 12 643 16 65
+48 12 643 69 35
okreg@pzw.krakow.pl
www.pzw.krakow.pl
NIP678-12-15-714
KONTO BANKOWEPEKAO SA O/Kraków
58 1240 4722 1111 0000 4857 9629