PZW Mazowiecki

NAZWAOkręg Mazowiecki PZW
WOJEWÓDZTWOMazowieckie
MIEJSCOWOŚĆWarszawa
ADRESTwarda 42
KOD00-831
KONTAKT+48 22 620 51 96
+48 22 620 50 83 – kasa
sekretariat@ompzw.pl
www.ompzw.pl
KONTO BANKOWEALIOR BANK O/Ostrołęka
09 2490 0005 0000 4510 1230 2886