Nowy Sącz

NAZWAOkręg PZW w Nowym Sączu
WOJEWÓDZTWOMałopolskie
MIEJSCOWOŚĆNowy Sącz
ADRESInwalidów Wojennych 14
KOD33-300
KONTAKT+48 18 441 42 40
+48 18 441 23 93
biuro@pzwns.info.pl
www.pzwns.info.pl
KONTO BANKOWEBPH PBK SA O/Nowy Sącz
20 1240 4748 1111 0000 4876 4650