Piła

NAZWAOkręg Nadnotecki PZW w Pile
WOJEWÓDZTWOWielkopolskie
MIEJSCOWOŚĆPiła
ADRESŚniadeckich 136/4
KOD64-920
KONTAKT+48 67 213 18 48
onpzw@o2.pl
lpirtan@xl.pl
tompach@wp.pl – w sprawach dot. portalu internetowego
www.pzw.org.pl/pila
KONTO BANKOWEBank Pocztowy O/Piła
05 1320 1351 2213 0615 2000 0004