Przemyśl

NAZWAOkręg PZW w Przemyślu
WOJEWÓDZTWOPodkarpackie
MIEJSCOWOŚĆPrzemyśl
ADRESChopina 15A
KOD37-700
KONTAKT+48 16 678 57 69 – biuro zarządu
+48 16 678 57 69 – kasa
pzwprzemysl@poczta.onet.pl
NIP795-12-71-452
KONTO BANKOWEBank Zachodni WBK SA I O/Przemyśl
11 1090 2750 0000 0006 8200 9489