Rzeszów

NAZWAOkręg PZW w Rzeszowie
WOJEWÓDZTWOPodkarpackie
MIEJSCOWOŚĆRzeszów
ADRESAkacjowa 36
KOD35-113
KONTAKT+48 17 854 98 01 (02)
+48 17 850 43 51
pzw.rzeszow@gmail.com
zopzwrze@interia.pl
KONTO BANKOWEPEKAO SA II O/Rzeszów
46 1240 2614 1111 0000 3958 6139