Tarnów

NAZWAOkręg PZW w Tarnowie
WOJEWÓDZTWOMałopolskie
MIEJSCOWOŚĆTarnów
ADRESOchronek 24
KOD33-100
KONTAKT+48 14 621 33 92
pzwtarnow@op.pl
pzw.ksiegowosc@op.pl
pzwtarnow.pl
NIP873-11-11-675
KONTO BANKOWEPEKAO SA I O/Tarnów
45 1240 1910 1111 0010 1669 8971