Wałbrzych

NAZWAOkręg PZW w Wałbrzychu
WOJEWÓDZTWODolnośląskie
MIEJSCOWOŚĆWałbrzych
ADRESKościelna 6A
KOD58-300
KONTAKT+48 74 842 28 18
+48 74 849 90 84 – faks
pzw.walbrzych@wp.pl
KONTO BANKOWEBZ WBK I O/Wałbrzych
14 1090 2271 0000 0005 8400 0554