Zamość

NAZWAOkręg PZW w Zamościu
WOJEWÓDZTWOLubelskie
MIEJSCOWOŚĆZamość
ADRESWojska Polskiego 15
KOD22-400
KONTAKT+48 84 638 45 56
zamosc@pzw.pl
www.pzw.org.pl/56
KONTO BANKOWEPEKAO SA I O/Zamość
84 1240 2816 1111 0000 4015 3573