Scroll to Content

Jeśli chcesz wędkować zgodnie z przepisami Polskiego Związku Wędkarskiego musisz posiadać następujące dokumenty:

  • kartę wędkarską
  • legitymację członkowską PZW
  • zezwolenie na aktualny rok kalendarzowy